نمایندگی میزبانی وب ایران

بسته های نمایندگی میزبانی وب فرصت مناسبی برای راه اندازی کسب و کار شماست. با دسترسی به WHM و امکان ایجاد حساب های cPanel با بسته های سفارشی، می توانید نام تجاری خود را ایجاد کنید و گامی به سمت کارآفرینی بردارید!

IR-RE-C1
 • 5 گیگابایت SSD میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 10 عدد تعداد ایجاد هاست
 • روزانه پشتیبان گیری
 • WHMCS نصب رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود تمامی امکانات
IR-RE-C2
 • 10 گیگابایت SSD میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 20 عدد تعداد ایجاد هاست
 • روزانه پشتیبان گیری
 • WHMCS نصب رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود تمامی امکانات
IR-RE-C3
 • 20 گیگابایت SSD میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 40 عدد تعداد ایجاد هاست
 • روزانه پشتیبان گیری
 • WHMCS نصب رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود تمامی امکانات
IR-RE-C4
 • 50 گیگابایت SSD میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 50 عدد تعداد ایجاد هاست
 • روزانه پشتیبان گیری
 • WHMCS نصب رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود تمامی امکانات
IR-RE-C5
 • 100 گیگابایت SSD میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 100 عدد تعداد ایجاد هاست
 • روزانه پشتیبان گیری
 • WHMCS نصب رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود تمامی امکانات
IR-RE-C6
 • 200 گیگابایت SSD میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 200 عدد تعداد ایجاد هاست
 • روزانه پشتیبان گیری
 • WHMCS نصب رایگان
 • ایران موقعیت سرور
 • نامحدود تمامی امکانات