سرور اختصاصی ایران

IR-DED-A1 3 موجود است

HP DL360p Gen8

 • 1XE5-2660 CPU
 • 16GB DDR3 RAM
 • 2X300GB SAS 10K HDD
 • 1 IP
 • 1Gbps Uplink
 • Unmetered Monthly traffic
شروع از
1,680,000تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IR-DED-A2 4 موجود است

HP DL360p Gen8

 • 2XE5-2660 CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 2X300GB SAS 10K HDD
 • 1 IP
 • 1Gbps Uplink
 • Unmetered Monthly traffic
شروع از
2,440,000تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IR-DED-A3 4 موجود است

HP DL360p Gen8

 • 2XE5-2660 CPU
 • 48GB DDR3 RAM
 • 3X300GB SAS 10K HDD
 • 1 IP
 • 1Gbps Uplink
 • Unmetered Monthly traffic
شروع از
2,760,000تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IR-DED-A4 4 موجود است

HP DL360p Gen8

 • 2XE5-2670&E5-2660 CPU
 • 64GB DDR3 RAM
 • 2X600GB SAS 10K HDD
 • 1 IP
 • 1Gbps Uplink
 • Unmetered Monthly traffic
شروع از
3,130,000تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید