هاست لینوکس ابری المان SSD NVME

30 روز ضمانت بازگشت وجه

EU-C-L1
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • ندارد دامین اظافه
EU-C-L2
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 1 دامین اظافه
EU-C-L3
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 2 دامین اظافه
EU-C-L4
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 3 دامین اظافه
EU-C-L5
 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 4 دامین اظافه
EU-C-L6
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 5 دامین اظافه
EU-C-L7
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 8 دامین اظافه
EU-C-L8
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • سی پنل کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • کلود لینوکس سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ایمیل
 • 10 دامین اظافه