مناسب برای سایت‌هایی با سیستم وردپرس

EU-CD-P1
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME ( نسل جدید ) هارد
 • رایگان SSL
 • LiteSpeed وب سرور
 • Cpanel کنترل پنل
 • COM دامنه رایگان
 • نامحدود دامنه اظافه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
EU-CD-P2
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME ( نسل جدید ) هارد
 • رایگان SSL
 • LiteSpeed وب سرور
 • Cpanel کنترل پنل
 • COM دامنه رایگان
 • نامحدود دامنه اظافه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
EU-CD-P3
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME ( نسل جدید ) هارد
 • رایگان SSL
 • LiteSpeed وب سرور
 • Cpanel کنترل پنل
 • COM دامنه رایگان
 • نامحدود دامنه اظافه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
EU-CD-P4
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME ( نسل جدید ) هارد
 • رایگان SSL
 • LiteSpeed وب سرور
 • Cpanel کنترل پنل
 • COM دامنه رایگان
 • نامحدود دامنه اظافه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه